Slovenská filharmónia, cyklus E | TICKETPORTAL vstupenky na dosah - divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport
|
0
Váš nákupný košík je prázdny

Ak máte účet prihláste sa.

Hľadaj
Teraz
Tyzden
Mesiac
3 mesiace
Rok

Slovenská filharmónia, cyklus E

Slovenská filharmónia, cyklus E
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.

 

DátumPiatok 01.02.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Beethoven, Bach/Raff, Elgar

Slovenská filharmónia
Charles Olivieri-Munroe, dirigent
Ivan Ženatý, husle

Ludwig van Beethoven      Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
Johann Sebastian Bach / Joachim Raff       Ciaccona z Partity č. 2 d mol pre sólové husle, BWV 1004 (verzia pre orchester)
Edward Elgar      Na juhu, koncertná predohra, op. 50

Premiéra husľového koncertu Ludwiga van Beethovena v roku 1806 bola potupným fiaskom. Ostal dlho v zabudnutí. Aby autor prekonal sklamanie, vypracoval aj klavírnu verziu a tá poslucháčov presvedčila. Až v roku 1844 sa naštudovania ujal huslista Joseph Joachim a náročné dielo vstúpilo do siene slávy. Svedčí o tom niekoľko desiatok sólových kadencií od rôznych autorov. Ciaccona pre sólové husle Johanna Sebastiana Bacha patrí takisto do zlatého fondu husľovej literatúry. Jej štrukturálne a zvukové dispozície takisto viedli mnohých hudobníkov k úpravám a parafrázam. Ujal sa jej aj menej známy švajčiarsky skladateľ Joachim Raff; jeho tvorba je neprávom obchádzaná a aj v orchestrálnej verzii Ciaccony prezentuje svoje skladateľské schopnosti a skúsenosti. Britský skladateľ Sir Edward Elgar
je nestorom anglickej hudby prelomu 19. a 20. storočia. Jeho talent ocenil aj náročný Richard Strauss. Elgarova hudba je síce okorenená staroanglickými intonáciami, je však v zásade
„kontinentálna“. V predohre Na juhu, alebo aj Alassio, zužitkováva autor inšpirácie nadobudnuté počas pobytu v Taliansku.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Piatok 22.02.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Kodály, Bartók, Mendelssohn Bartholdy

Slovenská filharmónia
Ralf Weikert, dirigent
Vadym Kholodenko, klavír

Zoltán Kodály    Tance z Marosszéku
Béla Bartók    Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz. 119
Felix Mendelssohn Bartholdy     Symfónia č. 4 A dur, op. 90 Talianska

Koncom 19. storočia bolo evidentné, že Európa duchovne krváca a že je nevyhnutné hľadať riešenia. Veľmi účinným prostriedkom revitalizácie boli etnická hudba a folklór. Zoltán
Kodály v tomto smere pracoval na plné obrátky a dosiahol zaslúžený efekt. Tance z Marosszéku sú esenciálnou ukážkou jeho metódy využitia folklórnych inšpirácií. Etnickou hudbou sa zaoberal aj Kodályho rival Béla Bartók. On však vyabstrahoval z ľudovej piesne a ľudového tanca skryté štrukturálne prvky a implantoval ich do sofistikovaného prostredia – napríklad do svojich klavírnych koncertov. Ľudový prvok a etnicita neunikli ani pozornosti Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Z každej zo svojich zahraničných ciest si tento osvietenec
priviezol hudobný suvenír a vzápätí ho využil v symfonickom diele – napríklad v Talianskej symfónii s bujným Saltarellom vo Finále.

Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Piatok 08.03. 2019 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus E

Cena vstupenky: 13 €

Dvořák, Schumann, Martinů

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter, dirigent
Irmina Trynkos, husle

Antonín Dvořák Symfonické variácie, op. 78
Robert Schumann Koncert pre husle a orchester d mol, WoO 23
Bohuslav Martinů Symfónia č. 4, H 305

Symfonické variácie Antonína Dvořáka sú v kontexte tvorby českého skladateľa solitérnym dielom. Dvořák ich napísal už v roku 1877 pod opusovým číslom 40; vydavateľ Simrock ich však publikoval pod opusovým číslom 78, aby vznikol dojem, že ide o nové dielo. Ako tému skladateľ využil vlastný zbor Huslař s výrazne folklórnym základom. Husľový koncert Roberta Schumanna nemal radostnú históriu; skladateľ ho písal pre virtuóza Josepha Joachima, vzápätí sa však pokúsil o samovraždu a bol až do smrti hospitalizovaný. Joachim dielo nikdy neuviedol s vysvetlením, že Koncert je výplodom pomätenej mysle. Až Yehudi Menuhin sa postaral o rehabilitáciu poetického diela. Bohuslav Martinů sa po emigrácii do USA doslova vrhol na tvorbu symfónií. Štvrtá v poradí je dielom optimizmu; Martinů v nej oslávil koniec 2. svetovej vojny. Je opozíciou voči trudnomyseľnej 3. symfónii a Dvojkoncertu pre klavír, tympany a dva sláčikové orchestre.


 

Piatok 29.03. 2019 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus E

Cena vstupenky: 13 €

Johannes Brahms: Nemecké rekviem

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd, dirigent
Thomas Lang, zbormajster
Jay Yang, soprán
Stefan Hadzic, barytón

Johannes Brahms Nemecké rekviem, op. 45

Nemecké rekviem Johannesa Brahmsa je ojedinelým dielom. Stojí na rozhraní sakrálnej hudby a osobnej reflexie svetského pôsobenia človeka vo svete. Skladateľ ho písal pomerne dlho pod vplyvom smrti svojej matky a smrti Roberta Schumanna. Nejde teda o typickú kresťanskú zádušnú omšu; Nemecké rekviem je v tomto smere dielom nanajvýš osobným. Ani štruktúra v ničom nenaznačuje vzťah k ordináriu skladby typu rekviem. Je zaujímavé, že Brahms našiel energiu napísať toto rozsiahle dielo skôr ako svoju Prvú symfóniu; smútok za blízkymi osobami bol silnejší, než jeho túžba nadviazať na symfonizmus Ludwiga van Beethovena.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Termíny :


Galéria / Médiá :

22.2.2019 - Weikert - dirigent
07.-08.03.- DE6_Irmina-Trynkos-husle
28.-29.03. - DE7_ Stefan Hadzic - barytón
Bookmark and Share
Zdieľať